top of page

Om byggplanleggeren

Alle kan bruke Byggplanleggeren uten opplæring, helt gratis!

 

Funksjoner for privatpersoner

3D Bolig Byggplanlegger er et meget brukervennlig 3D-verktøy hvor man kan lage enkle bygg som garasjer, rekkegarasjer, naust, uthus, boder, redskapshus, hagestuer, lekestuer med mer. Løsningen er tilrettelagt, slik at det bygningstekniske blir ivaretatt, men da begrenset på størrelser opp til ca 200 m2.

 

I henhold til forslag fra myndighetene skal man slippe å sende byggesøknad på bygg opp til 70 m2, men kun forenklet byggemelding. Det er pr. i dag innenfor dette området Byggplanleggeren egner seg best. les mer om forenklet byggemelding her.

 

Når man starter Byggplanleggeren vises et enkelt bygg, som man så bearbeider videre ved å velge lengde, bredde, høyde. Deretter velger man type panel, tak-tekke  takrenner, vinduer, dører, porter. Alt vises på skjermen i 3D i sanntid.

 

Når man er fornøyd med resultatet, settes bygget i ønsket posisjon. Når man lagrer, sørger systemet automatisk for å ta bilde av bygget.

 

Etter at bygget er laget, kan brukeren bestille ferdig utfylt skjema med tegninger for byggesøknad og komplett materialliste til sitt bygg.

 

 

For bedrift funksjoner

Bedrifter har mulighet til å kjøpe lisens for utvidet bruk ved forespørsler fra kunder, samt egen Byggplanlegger for bedriftens hjemmeside.

 

Byggplanleggeren kan med stor fordel benyttes som et imponerende redskap av kundebehandlere lokalt i bedriften.

 

Flere bedrifter har også satt opp egen arbeidsstasjon i butikken, som en spennende og nyttig tjeneste til sine kunder

 

Les mer om bedrifts-løsningen og lisens  her.

bottom of page