top of page

Dette kan du bygge uten byggesøknad

Garasje / Uthus / Lekestue / Lysthus.

 

Må være under 15m2. Minst 4 meter fra eiendomsgrensen. Maks 3 meter høyt (møne), 2,5 meter til gesims. Det må være 1 meter avstand mellom husene.

 

Enkel byggemelding under 50 m2: 

 

Tilbygg uten vann kan du i de fleste tilfeller få gjennom med bare enkel byggemelding. Kravet er at tilbygget er under 50 m2. Du må levere nabovarsel med tegninger og kartskisse til naboene. De må ikke protestere. Hører du ikke noe på tre uker fra kommunen, er det bare å starte. Dette passer fint hvis du skal bygge en ­vinterhage eller en større stue.

 

Enkel byggemelding under 70 m2:

 

Når garasjen/uthuset er under 70 m2 og ingen av naboene har innsigelser. Du må sende inn en «melding om tiltak» til kommunen. Skjema og ytterligere informasjon får du hos kommunen. Du må sende nabovarsel med tegninger og kartskisse til naboene. Har de ingen innvendinger og du ikke hører noe fra kommunen på tre uker, er det bare å sette i gang.

bottom of page