Møne og gesimshøyde​, og hvordan du måler det.

Kort fortalt er Gesimshøyde avstanden fra bakken til takutstikket. Det måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Ordet "gesism" kommer fra tysk og betyr utstikk eller hylle. 

Beregning av gjennomsnittshøyden

Beregning av gjennomsnittshøyde kan være både enkel og komplisert. Det kommer an på om terrenget ligger inntil en side eller om det skråner langs hele . bygningen.

 

Ligger terrenget inntil en side er det vanlig å ta høyden på alle 4 hjørnene og dele på 4. Er terrenget skrånende langs hele bygningen blir det litt mer komplisert:

Postadresse

3D Bolig AS

Postboks 4241 Nydalen

0401 OSLO

Telefon dagtid 09-15

(+47) 45 66 37 11

post@3dbolig.no

 

Følg oss på

 

 

 

 

Copyright © 2006-2019 3D Bolig AS

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram