top of page

Møne og gesimshøyde​, og hvordan du måler det.

Kort fortalt er Gesimshøyde avstanden fra bakken til takutstikket. Det måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Ordet "gesism" kommer fra tysk og betyr utstikk eller hylle. 

Beregning av gjennomsnittshøyden

Beregning av gjennomsnittshøyde kan være både enkel og komplisert. Det kommer an på om terrenget ligger inntil en side eller om det skråner langs hele . bygningen.

 

Ligger terrenget inntil en side er det vanlig å ta høyden på alle 4 hjørnene og dele på 4. Er terrenget skrånende langs hele bygningen blir det litt mer komplisert:

møne_og_gesims.png
bottom of page