top of page

Før du setter i gang byggesøknad.
 

Kan det være greit å finne ut hva du kan bygge på eiendommen din.
 

3D Bolig leverer en tjeneste der du kan skrive inn din adresse, og få umiddelbar tilgang til viktige reguleringsbestemmelser, kommunedelplaner og annen relevant informasjon som trengs for byggesøknader.

Hva inneholder dokumentene du får?

  • Reguleringsbestemmelser: med hvilke regulerings bestemmelser som gjelder for din eiendom.

  • Kommunedelplaner: Kommunens planer med retningslinjer som gjelder for ditt område.
     

Hvordan fungerer det?

  1. Skriv inn din adresse i søkefeltet.

  2. Få en oversikt over relevante reguleringsbestemmelser og planer.

  3. Last ned dokumentene som PDF.

     

 

 

Dersom du har kontroll på det som trengs i byggesøknaden.


 

bottom of page